www.cabrio.cz

1850 CABRIO GALLERY

CABRIO GALLERY, z.s. Účelem spolku je sdílet odkaz a jedné z nejvlivnějších osobností hospodářského a politického života první republiky, královéhradeckého rodáka JUDr. Karla Loevensteina, významného českého průmyslníka a manažera, dlouholetého generálního ředitele koncernu SKODA Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni, který v roce 1925 zakoupil mladoboleslavskou automobilku Laurin & Klement a dal tím základ automobilce ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav, která je nejúspěšnějším průmyslovým podnikem současnosti v České Republice. A to v: - pořádání výstav Československých automobilů a závodních monopostů Československé výroby - pořádání sportovních a společenských akcí, závodů a soutěží, - reklamní a osvětové činnosti při organizování vlastních akcí, - ochraně historických dokumentů a další obecně prospěšné aktivity. Hlavní činnost spolku Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a) organizováním a účastí na sportovních a společenských akcích, výstavách, závodech a soutěžích, a to jak na profesionální tak i amatérské úrovni; b) vzdělávací činnost - přednášky, konference, publikace atp.; c) uchování historie motorismu, ochrana dokumentů, mapování historie a publikační činnost; d) propagace v oblasti motorismu; e) podílí se na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti f) pořádání výstav, g) renovace automobilových veteránů. https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Loevenstein http://www.pametnaroda.cz/witness/recording/id/4351/#cs_3194Návštěvní kniha

Jméno: *
E-mail: *
7 + 2 *
Text: *
Pavel (kalina@cabrio.cz)30.12.2017 (06:39)
Po dobu budování "cabrio gallery" v Královehradeckých Dobřenicích, jsou vozidla uložena v expozici Musea vozidel ve Velkých Hamrech u Tanvaldu.
Další příspěvky

© 2018 Pavel Kalina - www.cabrio.cz 603 27 27 10
Děkuji za zapůjčení publikovaných fotografií.